Elektrocentrály, Generátory, Zdroje pre domy a chalupy

Sme špecialisti na nezávislé zdroje elektrickej energie

Záložné generátory - princíp

 Princíp elektrocentrál s automatickým štartom

Záložné generátory 1 1. Bežná situácia

Za normálnej situácie distribútor dodáva elektrinu do odberného miesta - firmy, domácnosti a pod. Elektrocentrála je zastavená.

 

 

Výpadok dodávky elektrickej energie zo siete

 

2. Výpadok dodávky elektrickej energie zo siete

Za tejto situácie elektronický prepínač automatického štartu v priebehu niekoľkých sekúnd naštartuje elektrocentrálu a prepojí zálohované odberné miesto na tento generátor. Po návrate dodávky z distribučnej siete sa automaticky prepne zálohovaný vývod späť a elektrocentrála prestane dodávať elektrickú energiu a následne sa zastaví. Automatika zabezpečí, aby sa energia z elektrocentrály nedostávala späť do elektrorozvodnej siete a nemohlo dôjsť napr. k úrazu elektrickým prúdom zamestnanca rozvodných závodov, ktorý by pracoval na odstránenie.

Elektrocentrály s automatickým štartom MEDVED majú tú výhodu, že sa pri výpadku siete existujúceho elektrického rozvodu sami naštartujú a zaistia vám alternatívnu dodávku energie. Sú vybavené neobsluhovaným elektrickým štartom, ktorý počas niekoľkých sekúnd prepojí zdroj sieť / elektrocentrála. Sústava v sebe zahŕňa aj pravidelné skúšobné štarty, ktoré systém overujú a kontrolujú jeho pripravenosť.

Elektrocentrála je neustále strážená automatickou jednotkou, ktorá pri zistení výpadku el. energie vyhodnotí situáciu a behom pár sekúnd naštartuje a pripojí elektrocentrálu. Táto jednotka je sama o sebe veľmi spoľahlivá a po celú dobu poskytuje dôležité informácie, napríklad o napätí v sieti, prúdu, stavu batérie.

GSM modul

 

Veľkou výhodou novej generácie riadiacich jednotiek je, že vďaka voliteľnému GSM modulu umožňujú záložný zdroj obsluhovať a sledovať dôležité informácie pomocou inteligentného telefónu a aplikácie prakticky odkiaľkoľvek.

 

 

Pred zaobstaraním je nutné si rozmyslieť, na čo budete elektrocentrálu používať. Či vám stačí jednofázová elektrocentrála (230 V), či či k nej budete pripájať trojfázové okruhy (400 V).

 

 

AUTOMATICKÝ ŠTART PDM1

• štart elektrocentrály zo vzdialeného miesta
• jednoduché pripojenie a uvedenie do prevádzky
• prehľadné a jednoduché symboly na ovládacom paneli
• dobíjanie batérie pri chode elektrocentrály
• núdzové vypnutie elektrocentrály

PDM-1 PDM-1

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info